Moss kommune

Pressebrief, fredag 13. mars, klokka 12.00

Informasjonen nedenfor ble delt i en pressebrief av Moss kommune, fredag 13.mars, klokka 12.00. 

Ordfører Hanne Tollerud er i hjemmekarantene etter de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, da datteren hennes, som er student i Polen, har kommet hjem. 

Koronalegevakt: 

Nye kriterier for testing av koronavirus og hjemmekarantene fra Folkehelsedirektoratet. 

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp.

Det vil si: 

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus. 
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon. 
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon. 
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter. 
 • Alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette gjelder også deres husstandsmedlemmer. 

Enorm pågang på koronalegevakten 

Koronalegevakten opplever en enorm pågang. Med de nye kriteriene for testing skal ikke lenger personer med symptomer ringe koronalegevakten. Koronalegevakten er forbeholdt disse gruppene: 

Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus 

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon 

Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter. 

 

VIKTIG! 

Har du spørsmål om karanteneregler, reiser, arrangementer, restaurantvirksomhet og andre mer generelle ting rundt koronaviruset – les først på moss.kommune.no og fhi.no.   

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på nettsidene, kan du ringe enten: 

 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 
 • Kommunetorget i Moss kommune på telefon 69 24 80 00   

Serveringssteder 

«Helsedirektoratet fatter med hjemmel i smittevernloven §4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av: 

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.» 

Det betyr: 

Alle servingssteder som ikke serverer mat stenger. 

 • De som serverer mat må sørge for at: 
 • Besøkende holder minst en meters avstand til hverandre 
 • Ikke serverer mat i buffet 

 

Status for smittede i Moss  

Det to som totalt er bekreftet smittet i Moss. Vi har per 13.3 kl. 12.00 13 koronaprøver til analyse vi vil få svar på seinere dag. 

Pressebriefer videre:  

 • Fra mandag har vi pressebrief, fra Moss kommune fra klokken 13.00. 
 • Det blir ikke pressebrief i helgen, men kaller inn pressen ved behov.