Moss kommune

Peer Gynstvei 73 og 78 - Kunngjøring av fremforhandlet utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres fremforhandlet utbyggingsavtale for Peer Gynts vei 73 og 78. Reguleringsplan med ID 3002- 349.

Moss kommune og Peab Bolig AS har inngått utbyggingsavtale for reguleringsplan som gjelder Peer Gynt vei 73 og 78. Inngåelse av utbyggingsavtalen kunngjøres i tråd med plan- og bygningsloven §17-4 tredje ledd.

Spørsmål kan rettes skriftlig til post@moss.kommune.no eller
Moss kommune, Rådhuset, Postboks 175 Kirkegata 15, 1501 Moss.

Aktuelle dokumenter:

Fremforhandlet utbyggingsavtale 17.6.22
Tittel Publisert Type
Utbyggingsavtale fir Peer Gyntsvei 73 og 78 - PlanID 3002-349 - Gnr. 3 Bnr. 1373 og 1374

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 220616-085938019.an-ja-ha.pdf
Saksfremlegg - Fremforhandlet uybyggingsavtale for Peer Gyntsvei 73 og 79 - PlanID 3002-349

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 478795_7_A.pdf