Moss kommune

Oppstart av arbeider i Fleischerparken

Vi forbereder nå oppføring av det planlagte servicebygget med toalett- og dusjfasiliteter i Fleischerparken. Tirsdag 9. august starter grunnarbeider blant annet med å lage fundamentet til selve bygget som skal plasseres rett ved pumpestasjonen.

Området hvor arbeidene pågår vil bli sperret av, mens stupetårn, kai, og lekeplass er fortsatt tilgjengelig for publikum også når arbeidene pågår.

Etter at grunnarbeidene er ferdig, vil oppføring av selve servicebygget starte. Når det vil stå klart, avhenger av blant annet på leveringstid på materialene som skal brukes til bygget.