Moss kommune

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

Fredag 5. november la kommunedirektør Hans Reidar Ness fram forslag til årsbudsjett for 2022, samt forslag til økonomi- og handlingsplan for årene 2022-2025. Du finner dokumentene her:

Kommunedirektørens presentasjonen 5. november 2022, og kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 og budsjett for  2022. 

Viktige datoer i arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2022-2025

  • Fredag 5. november 2021:
    Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan.
  • Fredag 26. november 2021:
    Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan.
  • Tirsdag 14. desember 2021:
    Kommunestyret behandler formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan, og det kommer et vedtak.