Moss kommune

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Kongens gate 17 mfl- Sterudkvartalet.

Plan, bygg og teknisk- utvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Kongens gate 17 mfl- Sterudkvartalet ut på høring/offentlig ettersyn.
Du kan komme med innspill til planen. Høringsperioden er fra 21.12.2020 til 12.02.2021.

Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse i kvartalsstruktur med høyder som varierer fra tre til seks etasjer. Byggene kan ha kombinasjoner av formålene bolig, kontor, forretning, hotell og tjenesteyting, inkludert serveringssteder og servicetjenester. Det angis en minimums boligandel på 50%. Maksimal utnyttelse varierer mellom 70-100%BYA fordelt på fem ulike delfelt.
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet skal bevares, med unntak av noen mindre til- og mellombygg. Eventuell bevaring av Kongens gate 21 skal avklares i høringsperioden. Det legges opp til utearealer på lokk, på terreng og på tak. Deler av utearealene skal være allment tilgjengelige. 

Planforslaget og relevante vedlegg og dokumenter kan sees nedenfor, du kan også få innsyn i plandokumentene på Kommunetorget i Dronningens gate 15.

Du kan komme med innspill til planforslaget:

Hvis du har merknader og innspill til planen kan du sende dette til kommunen på e-post til post@moss.kommune.no eller til Moss kommune, PB 175, 1501 Moss. Merknader må påføres planens navn og PlanID 418.
Frist for innspill er 12.2.2021

Har du spørsmål om planforslaget?

Har du spørsmål om planforslaget, så ta kontakt med plansaksbehandler Mariann Dalseth, mariann.dalseth@moss.kommune.no, tlf 474 87 705.  

Planforslag på høring:

Planforslag
Tittel Publisert Type
Risiko- og sårbarhetsanalyse (DokID 145153)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risiko- og sårbarhetsanalyse (DokID 145153).pdf
Reguleringsbestemmelser_ 20201221

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser_ 20201221.pdf
Forslag til vedtak om offentlig ettersyn - detaljregulering - Kongens gate 17 mfl (DokID 171619)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til vedtak om offentlig ettersyn - detaljregulering - Kongens gate 17 mfl (DokID 171619).pdf
Planbeskrivelse_Planforslag til offentlig ettersyn_20201221

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_Planforslag til offentlig ettersyn_20201221.pdf
Sterud-kvartalet_regulering på grunnen (DokID 145104)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sterud-kvartalet_regulering på grunnen (DokID 145104).pdf
Sterud-kvartalet_regulering under grunnen (DokID 145106)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sterud-kvartalet_regulering under grunnen (DokID 145106).pdf
Sterud-kvartalet_regulering samlet (DokID 145105)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sterud-kvartalet_regulering samlet (DokID 145105).pdf

Vedlegg til planforslag:

Vedlegg til planforslag
Tittel Publisert Type
Fagnotat - elektro (DokID 145156)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - elektro (DokID 145156).pdf
Fagnotat - geoteknikk (DokID 145157)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - geoteknikk (DokID 145157).pdf
Fagnotat - brann (DokID 145155)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - brann (DokID 145155).pdf
Fagnotat - renovasjon (DokID 145160)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - renovasjon (DokID 145160).pdf
Fagnotat - vann og avløp (DokID 145163)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - vann og avløp (DokID 145163).pdf
Fagnotat - overvann (DokID 145159)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - overvann (DokID 145159).pdf
Fagnotat - trafikkanalyse (DokID 145162)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - trafikkanalyse (DokID 145162).pdf
Fagnotat Arboricultural report (DokID 145164)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat Arboricultural report (DokID 145164).pdf
Fagnotat - støyfaglig utredning (DokID 145161)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - støyfaglig utredning (DokID 145161).pdf
Kongensgate 17 - vernevurdering (DokID 145152)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kongensgate 17 - vernevurdering (DokID 145152).pdf
Innspill til varsel om oppstart (DokID 145147)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill til varsel om oppstart (DokID 145147).pdf
DIVE-analyse Sterudkvartalet Moss (DokID 145151)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DIVE-analyse Sterudkvartalet Moss (DokID 145151).pdf
Mano Eiendom - Innspill til planbehandlingen (DokID 145148)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mano Eiendom - Innspill til planbehandlingen (DokID 145148).pdf
Planinitiativ Sterudkvartalet, Kongens gate, Skoggata, Svaebakken, Gregers gate, gbnr. 21421 m.fl. (691658)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ Sterudkvartalet, Kongens gate, Skoggata, Svaebakken, Gregers gate, gbnr. 21421 m.fl. (691658).pdf
Fagnotat - historisk kartlegging forurenset grunn (DokID 145158)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat - historisk kartlegging forurenset grunn (DokID 145158).pdf
Tilleggsnotat _overvann_VA (DokID 145165)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilleggsnotat _overvann_VA (DokID 145165).pdf
Tilleggsnotat_geoteknikk_Skredfarevurdering (DokID 145166)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilleggsnotat_geoteknikk_Skredfarevurdering (DokID 145166).pdf
Gangpassasjer og kantsoner_20200904 (DokID 145135)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gangpassasjer og kantsoner_20200904 (DokID 145135).pdf
Lek_20200902 (DokID 145137)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lek_20200902 (DokID 145137).pdf
Illustrasjonsprosjekt_20200904 (DokID 145136)

22.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsprosjekt_20200904 (DokID 145136).pdf