Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Klikk for stort bildeOffentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til tiltak som har som formål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Denne tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta i tilbudene som så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper:

 • Ordinære tiltak:
  • deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer. Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd
    
 • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer
  • Kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
    
 • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor.
  • Kun kommuner kan søke om tilskudd.

Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverkveileder og krav til rapportering.

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. desember 2020.