Moss kommune

Moss kulturskole har flere ledige plasser til kurs KULTURMIX nå i vårsemesteret. Flott tilbud for 5-6 åringer!

 KULTURMIX er rettet mot de eldste barna i barnehagen (alder 5-6 år). I KULTURMIX vil barna få møte ulike kunstuttrykk som sang, musikk, dramaleker, bevegelse, lytting og visuelle kunstfag (tegning/ maling). Kulturskolen ønsker å gi barn og foreldre et positivt og kreativt møte med estetiske uttrykk. Kurset vil også gi barna trening i å samhandle med andre og oppmuntre dem til egne, skapende aktiviteter. Kurset går på mandager på Bytårnet skole.Tid: Mandager kl. 17:30-18:15
Sted: Bytårnet skole, sidebygningen
Vårsemesteret 2020
Oppstart: Uke 6 (mulig med tidligere start dersom deltagerlistene fylles opp raskt)
Pris pr. semester kr 1 500,- (redusert pga. sen oppstart)

Fyll ut søknadsskjema for å reservere plassen.
Les mer om Moss kulturskole og andre tilbud på skolen sin hjemmeside

Kontakt 
Espen Rønneberg-Giertsen, rektor
Espen.Ronneberg-Giertsen@moss.kommune.no
mob. 
Jo Fahlstrøm, rådgiver
jo.fahlstrom@moss.kommune.no