Moss kommune

Moss kommune søker kandidater til medvirkningsråd for ungdom

Moss kommune skal starte et medvirkningsråd for ungdom med oppstart september 2020.
Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommers interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Da bør du søke om å få være med i det nye medvirkningsrådet for ungdom.

 

I tillegg til faste møter vil ungdomsrådet være en sosial arena der du får møte andre ungdommer, ha personlig utvikling og lære deg om tale- og debatteknikker, møtekultur og hvordan du kan påvirke samfunnet du er en del av.
 
Dere kan lese mer om hva ungdomsråd er under denne linken:
Bufdir - Veiledning ungdomsråd

 
Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, nedre aldersgrense for å delta er at du har startet på 8. trinn. Rådet skal representere ungdoms interesser i Moss og det bør derfor være en bred sammensetning. Vi ønsker medlemmer med ulike erfaringer og bakgrunn og det vil bli tatt hensyn til at medlemmene har geografisk spredning. Rådet skal ha tilnærmet lik kjønnsfordeling.

Er dette noe for deg? Legg inn en kort presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å bli medlem av rådet i søknadsskjemaet under. Frist for å gjøre dette er 1. september.
 
 I etterkant av fristen vil en valgkomité gjennomgå kandidatene og velge ut medlemmer som foreslås til rådet. Kommunestyret gjør det endelige valget/vedtaket.  Vi ønsker at rådet konstitueres (organiserer seg) i løpet av september 2020.