Mistanke om og funn av skadelige bakterier i Fluaveien/Bamseveien

Den 11.12.19 sendte Moss kommune ut kokevarsel til en berørt husstand på bakgrunn av funn av skadelige bakterier i drikkevannet. Kommunen har i tillegg sendt ut kokevarsel til ytterligere 22 husstander, som et føre var prinsipp, på bakgrunn av en mulig mistanke utover tidligere avgrenset område.

Årsaken til forurensningen er samtidig ledningsbrudd på vannledning og avløpsledning. Bruddstedet var svært avgrenset og kun en husstand er tilknyttet området, og har vært avstengt mot tilknyttede vannledninger. Ledningsbruddene er nå reparert.

Forurensningen på drikkevannsnettet derfor innenfor et avgrenset og lokalt område og kommunen har iverksatt tiltak for å friskmelde drikkevannet.

Alle berørte husstander er varslet gjennom kommunens SMS-tjeneste. Husstander som berøres av kommunens videre tiltak vil få informasjon om dette via SMS. Informasjon om når vannet igjen er friskmeldt sendes også på SMS til berørte abonnenter.

Les mer om kommunens SMS-tjeneste