Moss kommune

Lurer du på hva barnet ditt trenger av deg for å bli et trygt barn som er glad i å leke og lære?

Bli med på COS-P kurs! COS P/Trygghetssirkelen er et kurs basert på grundig forskning om relasjonen mellom foreldre og barn. Kurset vektlegger trygg tilknytning mellom foreldre/omsorgsgiver og barn. Dette er en nøkkel for å fremme sunne relasjoner og god psykisk helse hos barnet. 

Hva: 

Kurs for alle foreldre med barn i alderen 0 – 6 år. Kurset er video- og refleksjonsbasert.  Du lærer å fremme trygg tilknytning til barnet ditt ved blant annet å: 

  • Observere og imøtekomme barnets ulike behov 

  • Hjelpe barnet med å regulere sine følelser 

  • Ta ledelse når det er nødvendig 

  • Håndtere egen frustrasjon når barnet utfordrer deg 

Hvordan: 

  • 8 ganger x 1,5 time

  • Ett tema pr kursøkt synliggjort via videoer med samspill mellom foreldre og barn 

  • Refleksjon og samtale knyttet til videoene og din egen erfaring 

Vår erfaring er at det er vanskelig å få utbytte av kurset med barn til stede – vi anbefaler barnevakt i kurstiden.

Når:

Alternativ 1 og 2,

Onsdag 24.08 kl.14.00 – 15.30, til sammen 8 onsdager

Onsdag 24.08 kl.17.00 – 18.30, til sammen 8 onsdager (Kurset er fulltegnet, men du kan stå på venteliste. Ta kontakt.)

 

Alternativ 3 og 4,

Onsdag 26.10 kl.14.00 – 15.30, til sammen 8 onsdager

Onsdag 26.10 kl.17.00 – 15.30, til sammen 8 onsdager

Kontakt: ase.melkeraaen@moss.kommune.no, telefon 488 850 10

Påmelding her!