Moss kommune

Kurs om private veier og veilag

Kommunen har besluttet å ikke brøyte private veier fra og med vintersesongen 2021/2022 og som en konsekvens av dette er det nå mange huseiere som må igang med å etablere veilag sammen med sine naboer. Veilaget som etableres vil forvalte og ha ansvar for drift og vedlikehold av den private veien.  

Vi har mottatt en del spørsmål om temaet og arrangerte derfor kurset "Private veier - ansvar, samarbeid og hva er egentlig et veilag" den 24.6.21. Et opptak fra kurset er tilgjengelig nedenfor, sammen med et utvalg av mottatte spørsmål med svar om temaet.

Kommunen har engasjert jurist Erik Gauer til å holde foredrag i kurset og besvare spørsmål om: 

  • Hva innebærer det at en vei er privat?
  • Hvordan danne et veilag?
  • Hvem bestemmer over veien?
  • Hva er fordelene med at veien er privat?

Erik Gauer er jurist, har vært dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat i 30 år, han har også vært kontorsjef i Vegdirektoratet.

Han deltok i revisjonen av veglova kap. VII som omhandler private veier og er medforfatter i boken "Vegloven: med kommentarer". Han har også skrevet kommentarer til veglova på Gyldendal rettsdata og gav i 2017 ut boken "Private veier: et uanmodet fellesskap". I disse dager jobber han med å revidere kommentarer til veglova.

Noen utvalgte spørsmål og svar: