Moss kommune

Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling i Moss

Klikk for stort bilde Visit Moss  

Moss kommune er bevilget statlige kompensasjonsmidler. Midlene skal kompensere negative konsekvenser av lokale tiltak/forskrifter som spesielt har rammet serveringssteder med skjenkebevilling.

For serveringssteder i Moss kommune som har skjenkebevilling er det utarbeidet en enkel søknadsprosedyre med frist 21. desember 2020 kl. 24.00:

Mer informasjon finner du her: https://www.mnu-as.no/nyheter

Direkte link til søknadsskjemaet:  Søknadsskjema for kompensasjonsordning til steder med skjenkebevilling i Moss