Klare for å ta imot flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at det vil komme 35 000 flyktninger til Norge i år, hvorav 30 000 kommer fra Ukraina. Moss er blitt bedt om å bosette 225 flyktninger gjennom en anmodning fra IMDi.

I dag, torsdag 24. mars, har formannskapet bestemt at Moss bosetter i henhold til denne anmodningen. 

- Moss kommune forbereder seg på å ta imot et stort antall flyktninger, og det er flott å se det store engasjementet og viljen til å bidra i mossesamfunnet. Vedtaket i formannskapet i dag viser at det er stor tverrpolitisk enighet om å ta imot flyktningene, sier ordfører Hanne Tollerud 

Bygger opp tjenester raskt

Å bosette 225 flyktninger er et historisk høyt antall for Moss. 

- Vi bygger opp tjenestene våre, og rigger oss nå på best mulig måte for å ta imot flyktningene som kommer. Vi jobber med løsninger for å bosette så raskt som mulig. I tillegg er det viktig at flyktningene får en mest mulig normal hverdag – det skal vi få til i samarbeid med frivilligheten og alle de gode kreftene vi ser i Moss, sier ordføreren. 

Les hele saksframlegget til formannskapet her

Les mer om situasjonen i Ukraina og Moss kommunes beredskap her