Moss kommune

Jul, nyttår og korona

Det blir en spesiell jul i år, og vi kan ikke gjøre som vi alltid har gjort. For å redusere risiko for økt smittespredning, der sårbare grupper kan rammes spesielt, bør vi tenke oss godt om å begrense sosialt samvær. Tenk nøye gjennom hvem vi prioriterer å møte, og vi må huske å inkludere enslige og andre som ellers kan falle utenfor.

Råd og regler for julefeiringen i Moss

 • For å hindre spredning av koronaviruset er noe av det viktigste vi gjør å begrense det totale antallet vi har sosial kontakt med. Det må vi fortsette å gjøre, også i julen.
 • Fra og med 21. desember gjelder følgende i Moss kommune
  - Du kan ha maksimalt fem gjester i tillegg til egen husstand i eget hjem hage eller hytte etc.
  - Du kan gjøre unntak for to datoer hvor du kan samle ti gjester i tillegg til egen husstand.
  - Hver enkelt innbygger bør begrense antallet selskaper man deltar i enten som vertskap eller gjest. - Du bør ikke delta i flere enn to selskap per uke.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand må du invitere færre.
 • Hold minst to meters avstand til folk i risikogruppen
 • Husk å ta godt vare de rundt deg - inviter gjerne en nabo, slektning til å gå en tur utendørs, send en ekstra julehilsen på sms, ring en venn og/eller arranger en digital sammenkomst

Selv om det er jul og mange av oss har ferie, kan vi ikke ta fri fra smittevernreglene - husk derfor:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold minst 1 meters avstand til alle andre enn dine nærmeste (med de unntak som gjelder for barnehage, barneskole, enkelte yrkesgrupper og fritidsaktiviteter)
 • Vask hender ofte og grundig
 • Test deg ved symptomer


Ta koronatest hvis du har symptomer

Vi oppfordrer mossinger og andre som oppholder seg i Moss til å ha lav terskel for å teste seg hvis man opplever symptomer på korona. Alle som oppholder seg i Moss og får symptomer kan teste seg gratis på teststasjonen i Moss.

Vi forstår at det flere kan ønske å teste seg av føre var hensyn når de skal hjem til kjente og kjære i julen.

Å ta en koronatest uten å ha symptomer kan gi falsk trygghet -  og selv om testen er negativ i dag, kan du være smitteførende i morgen. Anbefalingene for de som reiser hjem til jul er å ta følgende forhåndsregler:

 • Reduser antall nærkontakter
 • Hold to meters avstand til personer i risikogruppen
 • Vær spesielt nøye med hånd- og hostehygiene
 • Vær spesielt oppmerksom på symptomer
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan være utsatt for smitte.


Les mer om hvordan du går frem for å teste deg her