Informasjon til deg som har mottatt faktura for eiendomsskatt

Informasjonen gjelder deg som har mottatt faktura for eiendomsskatt for 1. og 2. termin med forfall 20.05.20.

Alle fakturaer er sendt ut med terminbeløp med ny takst for eiendomsskatt som ble lagt ut den 28.02.20.
Vi har fått flere henvendelser fra innbyggere og ber alle om å lese denne informasjonen før de tar kontakt med oss.

Spørsmål og svar
Jeg har klaget på eiendomstaksten men er blitt fakturert med utgangspunktet i taksten for eiendomsskatt som ble lagt ut den 28.02.20. Hvorfor det?

Beløpet vil bli avregnet når klagen og feil er ferdigbehandlet.

Må jeg betale faktura selv om klagen min er ikke behandlet?
Inntil klagen er behandlet, må løpende terminer betales i sin helhet til riktig frist. 

Hvor lang tid tar det å få svar på min klage?
Klagene først skal fremmes for eiendomsskattetakstnemnda for fornyet vurdering. De sakene som ikke blir gitt medhold skal så til overskattetakstnemnda for endelig avgjørelse. Med bakgrunn i redusert møtevirksomhet som følge av korona-situasjonen og en omfattende saksbehandlingsprosess, kan vi forvente å kunne sende ut svar på klage tidligst sensommer. Vi vil selvfølgelig informere klageren om vedtaket så fort det lar seg gjøre. 

Jeg har fått innvilget fritak for eiendomsskatt i 2020 og fått faktura? 
På grunn av en datafeil har de som har fått fritak for eiendomsskatt i 2020 fått en faktura som inneholder eiendomsskatt. Fakturaen skal ikke betales. Du vil få en ny faktura dersom du er allerede innvilget fritak for eiendomsskatt i 2020.