Moss kommune

Informasjon om de politiske møtene i september

Vil du følge de politiske møtene i september, må du møte opp fysisk.

Hovedutvalgsmøtene og formannskapsmøtet i september vil ikke bli overført via Moss kommunes nettside. Formannskapssalen, hvor møtene normalt avholdes og filmes, er under ombygging.

Alle møtene er åpne for publikum. Hovedutvalgsmøtene, med unntak av hovedutvalg for kultur, aktivitet og inkludering, avholdes i Moss rådhus. Formannskapet avholdes på ByLab. Du finner oversikt over når møtene starter og hvor de avholdes på Moss kommunes nettside:
 

Møteplan 2022 - Hovedportal (moss.kommune.no)