Moss kommune

Informasjon om de politiske møtene i oktober

Vil du følge de politiske møtene i oktober må du møte opp fysisk.

Hovedutvalgsmøtene og formannskapsmøtet i oktober vil ikke bli overført via Moss kommunes nettside. Formannskapssalen, hvor møtene normalt avholdes og filmes, er under ombygging og streamingutstyr er ikke ferdig montert. 

Alle møtene er åpne for publikum. Hovedutvalgsmøtene avholdes i Moss rådhus. Du finner oversikt over når møtene starter og hvor de avholdes på Moss kommunes nettside:
 

Møteplan 2022 - Hovedportal (moss.kommune.no)