Moss kommune

Hvem bør tildeles kulturprisen for 2021?

Husk å nominere før 20. mars! 

Moss kommune skal dele ut kulturpris for 2021! Prisen deles ut til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats og vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige i byens kulturliv.

Mannskoret MAS (bildet) og Larkollteamet ble tildelt kulturprisen for 2020.I fjor gikk prisen til til mannskoret MAS og Larkollteamet, og blant tidligere vinnere finner vi Kråkereiret, Teaterkråkene, skuespiller og artist Ole Jacob Lindberg, regissør og skuespiller Linn Olsen, kulturhuset House of Foundation, mangeårig kulturskolerektor Lars Jegleim og artist Torgeir Hansen – for å nevne noen.

Kulturprisen kan normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som finansierer sitt arbeid ved offentlige midler, heller ikke til personer i offentlig tjeneste. Dette er ikke til hinder for at offentlige ansatte kan tildeles prisen for innsats for kulturlivet som gjøres utenom arbeidet. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli tildelt kulturprisen.

Begrunnede forslag på kandidater til Moss kommunes kulturpris sendes til post@moss.kommune.no eller per post til Moss kommune. Fristen er 20. mars 2022.

HUSK AT DU KAN SØKE KULTURSTIPEND! Også her er fristen 20. mars!

Mediehenvendelser om kulturpris og kulturstipend kan rettes til Per Emil Grimstad på epost per.emil.grimstad@moss.kommune.no