Moss kommune

Høring - Økonomiplan 2022-2025 med budsjett 2022

I samsvar med kommuneloven § 14-3 legges formannskapets innstilling til Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022, inklusive gebyr- og betalingssatser ut til alminnelig ettersyn i perioden 29.11.21- 13.12.21. 

Dokumentene er lagt ut i papirformat på Kommunetorget og elektronisk på kommunens hjemmeside. Partienes forslag lagt fram i møtet følger saken.

Klikk her for å lese saken


Dine innspill sendes til post@moss.kommune.no innen 13. desember kl. 1500.