Moss kommune

Høring av "Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Moss kommune"

Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø vedtok i møte den 1.6.2022, å legge forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn for Moss kommune ut på høring.

Fristen for å gi innspill er 8 juli 2022.

Elektriske sparkesykler er et populært fremkomstmiddel, og kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet i byen. Samtidig er det behov for å regulere virksomheten for å bidra til å sikre trygge og tilgjengelige gater og byrom for alle. 

Har du innspill til foreslått forskrift?

Vi ønsker å invitere innbyggere, næringsliv og andre til å komme med innspill til forskriften. 
Send dine forslag til post@moss.kommune.no og merk forslaget "Høringsinnspill lokal forskrift små elektriske kjøretøy", eller pr. brev til  Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss. 
Frist for innsending av forslag 08. juli 2022. 

Til informasjon:
Det er gjort noen endringer i forslaget til forskriften etter vedtak i utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø. Se samlet saksfremlegg. Vedlagte forslag til forskrift vil derfor være noe annerledes enn beskrevet i saksfremlegget. 

Aktuelle dokumenter:

Til høring 9.6.22
Tittel Publisert Type
Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Moss kommune

09.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Moss kommune.pdf
Samlet saksfremstilling

09.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet saksfremstilling.pdf