Her skal du føle deg «som hjemme» - byggestart for nye omsorgsboliger

Det første offisielle spadetaket for Grindvold omsorgsbolig

Ordfører Hanne Tollerud tok det første offisielle spadetaket med en gravemaskin - og helt feil skotøy.«Dette skal være et godt sted å bo, som oppleves hjemlig, trygt og med meningsfylt innhold og aktiviteter både inne og ute. Konseptet Grindvold omsorgsbolig skal være et godt sted for ansatte å arbeide, og det skal være muligheter til samhandling med lokalmiljøet ved bl.a. at lokaler kan benyttes av frivillige.»

Dette er selve visjonen for omsorgsboligene som nå skal bygges der gamle Grindvold ungdomsskole lå. 

Planen er å være ferdig i 2024, og da vil anlegget bestå av følgende:

 • 48 Leiligheter for personer med demens, fordelt på 6 bofelleskap
 • Aktivitetssenter for opptil 16 brukere
 • Frisør og fotpleietilbud i tilknytning til aktivitetssenter
 • Kjøkken med kapasitet for tilberedning av mat til 100 personer
 • Serveringsareal til 50 personer i tilknytning til kjøkken
 • Personalfunksjoner
 • Bil, el-bil, sykkel og rullestolparkering m/lademuligheter
 • Betjeningsarealer for sykebil, flyttebil og annen nødvendig transport
 • Parkering, og andre betjenende funksjoner
 • Sansehage og annet opparbeidet uteareal

Mandag 20. juni 2022 ble starten på byggeprosjektet feiretOmsorgsboligen blir på fire etasjer med et bruksareal på cirka 7500 m2:

 •  Underetasje: Parkering, dagaktivitetssenter, kjøkken m/serveringsareal m.m.
 •  1. etasje: Bofellesskap m/tilhørende funksjoner
 •  2. etasje: Bofellesskap m/tilhørende funksjoner
 •  3. etasje: Personalfunksjoner

I tillegg kommer det en sansehage.

I forbindelse med byggingen skal veien og det gamle vann- og avløps-strekket i Bukkespranget fra Peer Gynts vei utbedres. 

Miljømål i prosjektet

Byggingen skal få en såkalt BREEAM-NOR sertifisering (Good)

 • Redusere klimagassutslipp
 • Fossilfri byggeplass, hvorpå 20 % skal være utslippsfri
 • Energiforsyning via energibrønner med varmepumper
 • Blågrønn faktor: Fokus på naturmangfold og økologi i kombinasjon med overvannshåndtering og blågrønne løsninger
 • Grønne tak (sedum)
 • Regnbed
 • Regnsvanntank m.m.

Hvem gjør hva?

 • Bestiller: Moss kommune, Helse og mestring
 • Byggherre: Moss Kommunale Eiendomsselskap KF
 • Byggeledelse: WSP Norge AS
 • Totalentreprenør: Asker Entreprenør AS

Bildene nedenfor er fra markeringen av byggestart, og illustrasjonene er fra forprosjektet.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde