Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra til Moss kommunes koronaarbeid?

Her kan du som har helsefaglig kompetanse og som ønsker å bidra til kommunens koronaarbeid, registrere deg.

Det er fordel om du har utdanning innen helse, men du kan også registrere deg dersom du mangler formell utdannelse men har jobbet i helsebransjen. Er du allerede ansatt i Moss kommune, skal du ikke bruke dette skjemaet, men ta kontakt med nærmeste leder.

Registrer deg her

 Arbeidet er i ordnede forhold og lønnet etter gjeldende regelverk. 

Har du som er helsefagarbeider spørsmål kan du kontakte enhetsleder Elisabet Baade-Mathiesen