Moss kommune

Hagevanning kan gi deg høy regning

  

Høysesongen for planting og hagearbeid er i gang, og vi vil bare minne om at all vanning går over vannmåleren i huset ditt, og at dette derfor kan bli kostbart, dersom det vannes mye.

Vanning med svetteslange, planting av ny hekk og anleggelse av ferdigplen, er ting som erfaringsmessig har gitt abonnenter et overraskende høyt merforbruk, og derfor store kostnader når avregningen av forbruket skjer.

Noen råd som kan bidra til lavere vannforbruk til hagevanningen

  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker, eller at det er trykk på hageslangen. Den utvider seg i varmen og kan lett hoppe av.
  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
  • Ta vare på regnvannet i for eksempel en tønne og bruk det til å vanne blomster
  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet.