Moss kommune

Grunnboringer i Moss sentrum

   I uke 26/27 vil Norges geotekniske institutt (NGI) gjennomføre grunnundersøkelser, i form av fire grunnboringer, i Moss sentrum. NGI har vært i Moss for å gjøre flere grunnundersøkelser i forbindelse med Bane NORs jernbaneprosjekt. Moss kommune gjennomfører nå tilleggsboringer i Moss sentrum når NGI er i området. 

Undersøkelsene i sentrum vil supplere boringer som er gjort for Bane NOR, og gjøres for å innhente mer informasjon i forbindelse kommuneplanens arealdel og som grunnlag for fremtidige prosjekter. Når arbeidene er ferdige vil det utarbeides en rapport som legges til grunn for videre arbeider.

Arbeidene er relativt kortvarig for hvert punkt, og vil totalt ta en til to uker. Riggen jobber mandag til torsdag. Vi beklager at dette kan medføre noe støy for naboene.