Foreldrekurs 0-6 år (COS-P)

Bli med på COS-P (Circle of Security Parenting) kurs og lær hvordan trygg tilknytning mellom foreldre og barn bidrar til å bygge sunne relasjoner og god psykisk helse hos barnet ditt. COS P/Trygghetssirkelen er et kurs som tilbyr verktøy for å fremme den trygge tilknytningen, og vi vet at dette også bidrar til at barnet utvikler sin evne til lek og læring.