Moss kommune

Fordeling av koronakompensasjon til lokale virksomheter

Moss kommune ble tildelt midler til lokale virksomheter for å kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak.

Midlene ble fordelt til kommunene med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Moss kommune ble i denne 7. runden av ordningen tildelt kr 1.458.000.

Denne runden skulle rettes mot aktuelle virksomheter som ikke fikk støtte i den forrige fordelingen i februar 2022.

Ordningen ble kunngjort med søknadsfrist 1. april 2022. Ved søknadsfristens utløp var det mottatt i alt 12 søknader. Av disse tilfredsstilte fire søknader de oppsatte kriteriene for ordningen.

Nettobeløpet til fordeling var kr 1 094 092 etter fratrekk av tidligere utbetalinger som skulle dekkes inn i denne 7. runden.

Nobel café AS - kr 360 000
Kostr AS - kr 306 391
Losen kafédrift AS - kr 298 311
Jana Snopkova - kr 129 390

Se alle dokumentene til saken.

Alle søkere ble underrettet om fordelingen med brev av 19. april 2022 med overføring av midlene samme dag. De som mottok avslag på søknaden ble informert om de har mulighet til å påklage avslaget med tre ukers klagefrist fra mottakelse av underretningen.

Kontaktperson Moss kommune:

Terje Pettersen
E-post: terje.pettersen@moss.kommune.no
Telefon 959 74 608