Flytting av kraftledningen.

Status i arbeidet med å flytte kraftledningen på Nøkkeland.

Moss kommunale eiendom gjennomførte anbudsbefaring 17. april 2020. På befaringen deltok potensielle entreprenører som ønsker å utføre denne jobben. Tilbudsfrist for entreprenørene er satt til 30.april. Det forventes kontraktsignering innen utgangen av mai. Målet er at arbeidene starter opp i løpet av sommeren 2020.

Endelig fremdriftsplan kommer når entreprenører er på plass.