Moss kommune

Er du mellom 18 og 25? Nå kan du søke om drømmestipendet!

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner.
I denne artikkelen finner du mer informasjon om kriterier og hvordan du kan søke.

Om drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.


Hvem kan søke

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2022, må du være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003. For å søke må du oppgi kommunetilhørighet.
 
Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Slik søker du

Det er Kulturskolen som nominerer aktuelle lokale søkere, men hvem som får tildelt stipendet blir bestemt av Drømmestipendets egen fagjury.
 
Søknadsfrist 2. desember kl. 12.00
 

Info og søknad på www.drommestipendet.no