Endring av ruter f.o.m 3 februar og tømming av restavfall hver 14 dag

Endring av tømmeruter f.o.m 3 februar

Movar IKS informerer den 30.1.2020 at på grunn av vesentlig økning av innbyggertallet i Vestby og tidligere Rygge kommune, settes det inn to nye renovasjonsbiler og at det er opprettet nye tømmeruter for disse områdene. De nye rutene settes i drift mandag 3 februar, men tømmefrekvensen vil bli som vanlig på de nye rutene.

For å unngå at det går for mange dager mellom tømming av avfall på gammel og ny rute, kjører renovatøren ekstra i løpet av de neste dagene. Det må påberegnes at tømmingen disse dagene vil kunne vedvare noe lenger enn ordinært, men ikke lenger enn frem til kl. 21:00.

Les mer om dette på Movar IKS sine nettsider.

Tømming av restavfall hver 14 dag

Alle som før har hatt 80L beholder til restavfall, har nå fått 140L beholder som skal tømmes hver 14 dag.
Tømming vil foregå i oddetallsuker (uke 1, 3, 5, 7 etc.).

Endringen vil bli registret i hentekalenderen på kommunens nettsider og på Movar sin app i løpet av januar - tidlig februar.

Hentekalender