Moss kommune

Døgnåpen legevakt i Moss

Mandag 4. januar ble Moss interkommunale legevakt døgnåpen. Det betyr at ordningen med daglegevakt på de ulike legekontorene i samarbeidskommunene Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner, er avviklet og at legevakten vil kunne tilby legetjenster også på dagtid. 

Publikum skal fortsatt kontakte fastlegen som første kontakt, og oppnår man ikke kontakt der, kan man ringe legevakten på 116117. Her vil man fortsatt få råd og veiledning, samt bli henvist til lege ved behov.