Moss kommune

Det er inngått utbyggingsavtale for Varnaveien 10 og 10A mellom Moss kommune og Bolig og Eiendomsutvikling AS

I henhold til plan- og bygningsloven 17-4 kunngjøres det inngåelse av utbyggingsavtale mellom Moss kommune og Bolig og Eiendomsutvikling AS.

Utbyggingsavtalen sikrer gjennomføring av plan slik den er beskrevet i reguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A. Reguleringsplanen ble vedtatt av Moss kommunestyre den 13.2.2020.

Innsyn i detaljreguleringen: sak 20/1435

Innsyn i utbyggingsavtalen: sak 20/24663

Vedlegg til kunngjøringen:

Inngått utbyggingsavtale
Tittel Publisert Type
Utbyggingsavtale Varnaveien 10 og 10a - Signert

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utbuggingsavtale Varnaveien 10 og 10a_signert av begge parter.pdf