Moss kommune

Demente får egne minutt-for-minutt videoer

Ordfører Hanne Tollerud kunne onsdag klippe snoren på Orkerød sykehjem og erklære videokonseptet Televindu for åpnet. TV-plattformen som viser minutt-for-minutt-videoer for demente er en gave fra byjubileet og skal være et tilbud på alle sykehjem i kommunen.

Videoene har sakte handling og viser kjente omgivelser for de eldre. De er tilpasset brukernes kognitive nivå og er med på å skape en mer aktiv og stimulerende hverdag for personer med demens. – Vi er svært glade for å kunne tilby dette som jubileumsgave til de demente, sier ordføreren. Hun er begeistret for konseptet og gleder seg til å se det i bruk. – Dette er en unik mulighet til å inkludere alle innbyggerne i Moss i byjubileet. Jeg er sikker på at dette kan gi en bedre hverdag for mange, sier hun.