Moss kommune

Brudd på vannledningen i Morellskogen oppdaget på kvelden 28.7.22

Vannlekkasjen er nå reparert og alle husstander skal igjen ha drikkevann i krana.
Husstander som har mistet vannet på grunn av vannledningsbruddet ble varslet med SMS fra kommunen. Det ble satt ut tank med nødvann til husstander uten vann på bussholdeplassen i Larkollveien.

Vi måtte stenge den kommunale vannledningen mellom Støtvikveien 15 og Larkollveien 815 H på kvelden den 28.7.22 og vannet måtte være stengt frem til reparasjonsarbeidet er gjennomført. 
Arbeidet med å reparere vannledningen ble startet og avsluttet den 29.7.22.

Berørte husstander har blitt varslet med ny SMS om at reparasjonsarbeidet er gjennomført.

Råd i forbindelse med vannavsteng og ledningsbrudd.

Berørte husstander av vannavstenget (PDF, 4 MB)