Moss kommune

Bostøtte til høye strømutgifter

Hvis du har lav inntekt, kan du ha rett til bostøtte til høye strømutgifter i vinter. 

Du kan søke om bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april. Søknadsfristen er utsatt for å gi flere mulighet til å motta bostøtte og strømstøtte i måneder med høye strømpriser.

Hvis du ønsker å søke om bostøtte for desember og/eller januar, må du søke på papir med skjemaet du finner her:

Slik søker du om bostøtte etter fristen - Husbanken

Les mer på husbanken.no eller spør oss om hvordan du søker.