Moss kommune

Badevannet friskmeldt etter kloakkutslipp

Fredag kveld var det et kloakkutslipp på Jeløy etter at et rør hadde gått tett.

Kloakkoverløpet hadde utløp under moloen som ligger rett nedstrøms for Refsnes Gods og det var uvisst på hvilken side av moloen kloakken rant ut. Stranden ble derfor sperret av og det ble satt opp skilt om at bading var frarådet. Det skal ha rent ut mellom 1000 og 2000 liter kloakk.

Vannprøver ble tatt

Lørdag ble det tatt to vannprøver - en på nordsiden av moloen og en på sørsiden av moloen. Det ble ikke observert tegn til kloakk i området, hverken lukt eller visuelt, da prøvene ble tatt. Prøvene ble sendt til analyse hos Eurofins på Kambo, og ble testet for e-coli og TKB (termotolerante koliforme bakterier).

Resultatet er som følger:

Refsnes nord: E-coli og termotolerante koliforme bakterier (TKB) = 1

Refsnes sør: TKB = 0 og  ecoli = 1.

Verdiene på disse prøvene skal være under 100 for badevann, og badevannet er derfor friskmeldt.

Det er uvisst hva som er årsaken til at kloakkrøret gikk tett, men vi benytter gjerne anledningen til å minne om at q-tips, fett, olje, sanitærbind, tamponger eller andre ting som ikke hører hjemme der, ikke skal skylles ned i do, eller helles ut i vasken.