Moss kommune

Amfikvartalet - Vedtatt planendring

Den 30. mai vedtok Plan, bygg og teknisk utvalg forenklet endring av detaljreguleringsplan for kvartalet Dronningens gate, Torggata, Th. Petersons gate (Amfikvartalet). 

Frist for å klage på vedtaket er 15 august 2022.
 

Endringen gjelder justering av høydebestemmelse for enkelte deler av planområdet med inntil 45 cm, justering av horisontale grenser, justering av innvendig høyde i et mindre næringslokale, justering av støybestemmelse. Høydene er justert noe ned etter høring.

Aktuelle dokumenter kan ses her på kommunens nettside og på Kommunetorget i Dronningens gate 15.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Vedtaket kan påklages av parter med rettslig klageinteresse. Det kan f.eks. være direkte berørte eller naboer. Klagefrist er 15. august.

Eventuell klage sendes Moss kommune, boks 175, 1501 Moss, eller på e-post til post@moss.kommune.no

Aktuelle dokumenter:

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for amfikvartalet - 21.6.2022
Tittel Publisert Type
PBTs vedtak om endring 30.05.22 - Kvartalet Dronningens gate, Torggata, Th. Petersons gate (Amfi)

27.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PBTs vedtak om endring 30.05.22 - Kvartalet Dronningens gate, Torggata, Th. Petersons gate (Amfi).pdf
Vedtatt plankart 30.05.22

27.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt plankart 30.05.22.pdf
Reguleringsbestemmelser vedtatt 30.05.22

27.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser vedtatt 30.05.22.pdf
Innsendt forslag til forenklet planendring

27.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsendt forslag til forenklet planendring.pdf