Vedtatt reguleringsplan for Glassverket felt B01

Planen gir mulighet for å bygge boliger og næring på tomta mellom Helgerødgata, Glassverket (gata) og barnehagen.

Planen ble vedtatt av Bystyret 26. februar. Det er klagerett på vedtaket. Eventuell klage sendes Moss kommune innen 4. juni.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45