Vedtatt detaljreguleringsplan for Rosnes – felt B5

Bystyret vedtok 19. juni detaljreguleringsplanen for Rosnes B5.

Planen gir rom for oppføring av en boligblokk i seks etasjer med særskilte krav til utforming. Det tillates en utnyttelsesgrad på inntil 76%, BRA/85,6%. BRA inkludert overdekte balkonger. Den totale rammen for utnyttelse for hele prosjektet endres ikke. Ny boligblokk på B5 planlegges med 27 boenheter, som gir en reduksjon fra tidligere regulerte 170 boenheter til 155 boenheter totalt i prosjektet. 

Les Bystyrets vedtak, reguleringskart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planens dokumenter kan også ses i foajeen i rådhuset og på Bylab i Dronningens gate 15.

Vedtaket kan påklages av parter med rettslig klageinteresse. Klagefrist er 13.8.2018.
Eventuell klage sendes Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller som e-post til post#moss.kommune.no (bytt ut # med @).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45