Varsler om oppstart av reguleringsplan for deler av Nore og Vanem, det skal også forhandles om utbyggingsavtale

Planområdet omfatter feltene IL7-12 i områdeplanen for Nore og Vanem og ligger mellom Moss pukkverk og Mosseelva.

Området er på ca. 630 dekar inkludert veier og grøntsoner. Detaljplanen skal legge til rette for bygging av industri, lager.

Det foreslås endringer i forhold til vedtatt områdeplan når det gjelder byggehøyder (opp mot 35 meters byggehøyde), etablering av miljøpark for mottak og håndtering av rene masser (stein, jord, betong, asfaltflak), etablering av grønne voller i vegetasjonsskjermene.
Det skal utarbeides konsekvensutredning etter vedlegg II.

Mer detaljert informasjon om planarbeidet finner du i vedlegget til høyre på denne siden.

Du kan sende dine innspill til planarbeidet innen 26. juni til:
Feste Nordøst AS, boks 33, 2540 TOLGA.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45