Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A

Klikk for stort bilde Sted helhet arkitektur AS, SHARK AS, varsler herved i hht. Plan og Bygningslovens § 12-8 at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A, gbnr 2/2206 og 2/2207.
 
 

Planområdet vist i kartutsnittet er på ca. 4,7 da. Området er i dag regulert til bolig gjennom kommunedelplanen for Høyden- Varnaveien og Melløs. Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel.
 
Området ligger på en gammel gartneritomt som har stått brakk i mange år. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for å bygge konsentrert småhusbebyggelse, og dermed fullføre området som et boligområde. Det antas å bli ca. 40 boenheter i 2-, 3- og 4-romsboliger, fordelt over to og tre etasjer. Bebyggelsen vil trappes ned og deles opp slik at den framstår mer som rekkehus enn typisk blokkbebyggelse.
 
Tiltakshaver er Bolig & Eiendomsutvikling AS.
 
For ytterligere opplysninger kontakt:
Sted helhet arkitektur AS, Shark AS v/ Eli Ramvik, tlf. 66 81 21 21.
 
Merknader eller kommentarer til planarbeidet sendes:
eli@shark.no eller Shark AS, Postboks 143, 1411 Kolbotn innen 29.06.2018.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45