Varsel om oppstart av detaljregulering for IL7 og IL8- Nore og Vanem, deler av Gnr/ Brn 3/2060, 3/2063, 3/2065 og 3/2148.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 02.10.17 til: 
Feste NordØst AS, landskapsarkitekter mnla, Postboks 33, 2540 Tolga. 
Eller til e-post: sr@feste.no
 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for næringsområdene IL7 og IL8 - Nore og Vanem i Moss kommune. 

Se hele dokumentet: Varsel om planarbeid Nore og Vanem IL7-IL8 varslingsbrev. (PDF, 2 MB)

Planområdet ligger innenfor områdeplanen Nore og Vanem, planID 355, og omfatter delområdene IL7 og IL8. Planområdet ligger sørvest for Skolt pukkverk, mellom FV 120 og Mosseelva. 
Planområdet består i dag av skogsmark.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45