Undersøkelsen Ungdata

Denne uken gjennomføres Ungdataundersøkelsen i Rygge og Moss for ungdomstrinnet og videregående skole.

Undersøkelsen er frivillig og helt anonym og gjennomføres i en skoletime. 

Om Ungdata og gjennomføringen

Ungdommene svarer på spørsmål om blant annet psykisk og fysisk helse, rus og risikoatferd, nære relasjoner, skole og fritid. 
Ungdata er kommunens viktigste verktøy for samfunnsplanlegging når det gjelder tiltak og tilbud til ungdom. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med KoRus Øst (kompetansesenter rus- region Øst). Vi ser frem til å ta imot resultatene og jobbe videre med forebyggende tiltak.
 

Fant du det du lette etter?