Tilskudd til kultur- og idrettsorganisasjoner - søknadsfrist 1. april!

Formålet er å støtte driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

Moss kommune har en tilskuddsordning som er rettet mot foreninger, lag og organisasjoner som driver kultur- og idrettsarbeid i Moss.

Det kan søkes om aktivitetstilskudd til særskilte tiltak og/eller driftstilskudd som beregnes etter antall medlemmer i alderen 6 - 19 år.

Det kan i tillegg søkes om tiltak og prosjekter for å fremme økt inkludering og deltakelse blant barn og unge som har utfordringer med å oppfylle ordinære medlemsforpliktelser knyttet til å betale medlemskontingent, treningsavgift-/deltakeravgift eller utstyr.

Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45