Sykkelplan for Moss og Rygge på høring


Klikk for stort bilde

Moss og Rygge kommuner har samarbeidet med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om en sykkelplan. Vedtatte sykkelplaner i Moss og Rygge har dannet utgangspunktet for den nye planen. Moss kommune legger herved sykkelplanen ut på høring på vegne av Østfold fylkeskommune, Rygge og Moss kommuner. Høringsfrist 20.2.2019.

"Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge" (PDF, 17 MB)er en helhetlig sykkelplan for Moss og Rygge kommuner. Planen beskriver både dagens situasjon samt hvor det er ønskelig at hovedruter for sykkel skal være i Moss og Rygge i framtida.

Hovedfokuset med sykkelplanen er å få flere av dem som ikke sykler i dag til å begynne å sykle. For å oppnå dette må man ha gode, sammenhengende sykkelruter og føle seg trygg som syklist.

Nå ønsker vi innspill til planen. Innspill sendes til Moss kommune på epost til post@moss.kommune.no, evt. Moss kommune, PB 175, 1501 Moss. Merkes: Innspill til sykkelplan.
 

Mer informasjon om arbeidet med planen er beskrevet i saksframlegg til Miljø og samferdselsutvalgets møte 13.12.2018.Lenke: Saksframlegg i Miljø- og samferdselsutvalget fra desember 2018.

Sykkelbyen Moss Rygge er en arbeidsgruppe under Samarbeidsavtalen om areal- og transportutviklingen i mosseregionen. I 2014 ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe for sykkelstrategi i Samarbeidsavtalen for mosseregionen. Sykkelbygruppa fikk et oppdrag med å revidere Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge (2012). I arbeidsgruppa er Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen representert.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45