Svar fra samferdselsministeren vedrørende jernbanetrasé

Stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen har stilt spørsmål vedrørende jernbanetrasé til samferdselsminister Jon Georg Dale. 

"Spørsmål nr. 240 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen til samferdselsminister Jon Georg Dale 


Spørsmål: 
Når anser samferdselsministeren at tiden for omkamper er forbi når det gjelder valg av trase for lnterCity- strekningen Sandbukta - Moss - Såstad? 


Svar 
På lnterCity strekka Sandbukta-Moss-Såstad vart jernbanetraseen vedteken av Stortinget i desember 2017. Det er løyvt pengar til prosjektet i Statsbudsjettet for 2018 på 7 45 mill. kroner. For 2019 foreslår regjeringa 1 008 mill. kroner til utbygging. Planlagd byggjestart for hovudarbeida er 2019. Planen er at dei fyrste toga skal begynne å gå i 2024. Prosjektet skal ferdigstillest i 2025. 


Som Samferdsminister er eg oppteken av at alle planmessige avklaringar vurderast og drøftast på førehand. I kommuneplan og reguleringsplanprosessen vil Bane NOR og lokale myndigheiter måtte samarbeide tett for å finne gode løysingar, som både ivaretek lokale ønskjer og behovet for ein effektiv logistikk. Gjennom denne prosessen er det mulig å ta ei rekke hensyn som ein lokalt har sterkt engasjement for. 


Omkamp på traseval vil ikkje være mulig utan at store beløp går tapt, og at framdrifta på lnterCity utbygginga vert vesentleg forsinka."

 

Les dokumentet her:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45