Står du i manntallet?

Manntallet, illustrasjon - Klikk for stort bilde For å kunne stemme ved valget til høsten må du stå i manntallet. Manntallet blir lagt ut ved ekspedisjonen på Rådhuset 10.juli og vil ligge ute til og med valgdagen 11.september.

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som er eller noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret i de respektive kommuner. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Stemmerett ved sametingsvalget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i kommunen kan kreve av Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45