Sponvika Verksåsen - Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljreguleringsplanen for Sponvika - Verksåsen - bolig ble vedtatt av Bystyret i mai. Planen ble vedtatt uten rettsvirkning og med forutsetning om at en foreliggende innsigelse fra Statens vegvesen om utbedring av kryss på Tigerplassen ble løst. Den 18. juni vedtok Bystyret en rekkefølgebestemmelse om krav til regulering a krysset på tigerplassen, og dermed frafalt Statens vegvesen innsigelsen. Planen har nå rettsvirkning, og gjelder som den ble vedtatt i mai, med tillegg av rekkefølgebestemmelsen vedtatt i juni.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-12.

Planen legger til rette for boligutbygging med parkeringskjeller og felles uteoppholdsarealer. Planen foreslår tre rekkehus med fire boenheter i hver rekke, fire boligblokker i fire etasjer og en boligblokk med tre etasjer pluss underetasje, hvor øverste etasje er tilbaketrukket og har en felles, delvis overdekket takterrasse. Utbyggingen gir ca. 72 boenheter totalt. Tiltakshaver er Nipas Eiendom AS.

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner, osv.
Eventuell klage sendes kommunen, ved Moss kommune, PB 175, 1501 Moss eller e-post til post@moss.kommune.no,  innen 15.8.2019.

Sponvika verksåsen - vedtatt plan
Tittel Publisert Type
1- Plankart Sponvika Verksa°sen vedtatt

05.07.2019 Filtype
2- Reguleringsbestemmelser Sponvika Verksåsen vedtatt

05.07.2019 Filtype
3- Planbeskrivelse Sponvika Verksåsen

05.07.2019 Filtype
4- Kommunens behandling - Sponvika Verksåsen - Sluttbehandling 26.5.2019

05.07.2019 Filtype
5- Kommunens behandling - Sponvika Verksåsen - Sluttbehandling etter trukket innsigelse 17.6.2019

05.07.2019 Filtype
Fant du det du lette etter?