Søknad om fritak fra eiendomsskatt for 2019 i Moss kommune

Klikk for stort bilde Fritak fra eiendomsskatt gjelder kun for ett kalenderår av gangen, du må derfor søke på nytt hvert år. Ønsker du å søke om fritak for hele 2019 må du søke innen 10.oktober 2018. Du kan søke om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for 2019 gjennom hele året.

Hvem kan søke om fritak fra eiendomsskatt?
- Husstander der samlet brutto årsinntekt sammen med bostøtte og eventuelle leieinntekter ikke overstiger kr 290 649.  For å beregne samlet brutto årsinntekt er det siste likning (2017) som blir brukt.
- Beboere i borettslag kan søke direkte uten å gå via borettslagets styre.
- Den som søker fritak må selv bo på eiendommen.

Hvordan søker jeg?
Du må fylle ut søknadsskjema som du finner på nettsidene til Moss kommune. I tillegg må du legge ved følgende dokumenter:
- Kopi av ligningen for 2017 for samtlige husstandsmedlemmer over 18 år
- Kopi av siste vedtaksbrev fra NAV dersom du mottar bostøtte
- Kopi av husleiekontrakt dersom du leier ut deler av boligen eller andre utleieobjekter (hus og/eller hytte).

Trenger du hjelp?
Har du ikke nettilgang eller trenger hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ringe sentralbordet på 69 24 80 00 eller komme innom rådhuset i Rygge eller Moss. Du kan også få tilsendt søknadsskjemaet på papir.

Må jeg søke på nytt hvert år?
Fritak fra eiendomsskatt gjelder kun for ett kalenderår av gangen. Alle må derfor søke på nytt hvert år. Ønsker du å søke om fritak for hele 2019 må du søke innen 10.oktober 2018.
Du kan søke om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for 2019 gjennom hele året. Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut kalenderåret, normalt fra første forfall etter at søknaden er mottatt.

Bakgrunn
Med forbehold om Moss bystyres godkjenning i desember kan formannskapet innvilge søknader om fritak fra eiendomsskatt for boligeiere med lav husstandsinntekt.
Alle søknader om fritak fra eiendomsskatt er unntatt offentlighet.

Søknadsskjema for fritak fra eiendomsskatt 2019 (PDF, 203 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45