Sjøledningen på Framnes er midlertidig

Kommunen har fått henvendelser om sjøledningen som ligger i dagen på stranda på Framnes. Ledningen er midlertidig og er lagt i forbindelse med  at vi legger nye vann- og avløpsledninger i Strandpromenaden.
 

Vi har, mens anlegget pågår, valgt å legge en utslippsledning som går ut på dypt vann. Dette er et forebyggende tiltak og for å unngå eventuelle skjemmende og forurensende kloakkutslipp på selve stranda, som det ellers kunne ha vært en viss risiko for ved store nedbørstilfeller.
 
Når anlegget vårt er ferdig, så vil den midlertidige sjøledningen fjernes og det vil etableres et utslippspunkt her. Det som da vil slippes ut, vil kun være overvann.

Vi regner med at den midlertidig sjøledningen vil være fjernet i løpet av et års tid.

Fant du det du lette etter?