Samarbeidet får nytt navn - Miljøløftet Moss

Klikk for stort bilde Fredag ble det besluttet i styringsgruppa for Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen at Miljøløftet Moss er det nye navnet på samarbeidet mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

–  At vi nå har skiftet navn betyr at det vil bli lettere å kommunisere samarbeidsavtalen ut til publikum, sier leder av styringsgruppa, Siv Henriette Jacobsen. – Navnevalget signaliserer at miljø, bymiljø og en bærekraftig utvikling er viktige mål i samarbeidet, og at dette har betydning for våre vurderinger og valg. – Ordet løftet har en dobbel betydning: Et løfte partene gir til mosseregionen, samt et løft vi sammen med innbyggerne kan gi Moss hvis vi klarer å jobbe sammen om å nå de målene som ligger i samarbeidsavtalen, sier hun. –  Vi vil nå jobbe videre med å innarbeide det nye navnet, blant annet på nye nettsider for samarbeidet, avslutter hun.

Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014­­­–2019 ble inngått 15. mars 2014. Avtalen ble revidert og forlenget med fem nye år i 2018 og gjelder fra 2019 til 2024.  Hovedmålet for Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Mosseregionen er å bidra til å utvikle mosseregionen som en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren. Nullvekst i intern personbiltrafikk er det operasjonelle målet akseptert av partene i avtalen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45